Luchtkanaal airco

Ventilatie en Afzuiging

Mechanische ventilatie voor gezonde & frisse lucht in huis en op uw werk!

Vervuilde lucht in huis is schadelijk voor uw gezondheid. Dit kunt u voorkomen door uw woning te ventileren! Een (mechanisch) ventilatiesysteem zuigt verontreinigde lucht uit uw keuken, badkamer en toilet middels een ventilator en afzuigventielen. De verse luchttoevoer wordt veelal via raamroosters of klepramen vanaf buiten aangevoerd.

 

Wij onderscheiden twee verschillende (mechanische) ventilaties:

 

1. Mechanische ventilatie: beschikt over een motor die alleen lucht afvoert via afvoerkanalen, zoals in de keuken, badkamer en het toilet.

 

2. Warmte-Terug-Win-installatie: er wordt niet alleen ‘vieze’ lucht uit uw woning afgevoerd, maar er wordt ook frisse lucht naar binnen geblazen. De warmte van de afgevoerde lucht wordt daardoor gebruikt voor het verwarmen van de ingeblazen lucht.

 

Industriële afzuiging & filtering

Een goed systeem voor industriële ventilatie of afzuiging is geen overbodige luxe! Het waarborgt een gezond werkklimaat voor u, uw collega’s en uw omgeving.

 

Daarnaast moeten volgens de richtlijnen voor gevaarlijke stoffen, vrijkomende dampen, gassen of aërosolen op de plaats waar ze vrijkomen of ontstaan, volledig worden opgevangen voordat ze schade aan de gezondheid of het milieu kunnen aanrichten. Hieruit blijkt het belang van een goede afzuiging van gevaarlijke stoffen en/of filtering.

 

Gassen en dampen verspreiden zich snel in een ruimte, ook fijn stof en aërosolen kunnen de lucht verontreinigen. Met gerichte afzuiging en ventilatie kan de concentratie van deze verontreiniging worden verlaagd en blijft de werkomgeving schoon en gezond. Voor de juiste industriële afzuiging van uw bedrijf, of dat nu metaal-, papier-, hout-, kunststofverwerkende of voedingsmiddelenindustrie is, heeft u hiervoor een op maat gemaakte afzuiging nodig.

 

Wij denken graag met u mee voor oplossing passend bij uw situatie. Hierbij kunt bijvoorbeeld denken aan puntafzuiging, lasdampafzuiging, ruimteventilatie, stofafzuiging, zuurkastafzuiging of afzuigkappen.

 

Afzuiging van stof en deeltjes

Zwevend stof en fijne deeltjes kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en moeten worden afgezogen voordat ze in de ademlucht terechtkomen.

 

Brandbaar stof

Explosief stof of een potentieel explosieve atmosfeer komen op veel verschillende werkplaatsen voor. Behalve dat hierdoor medewerkers gewond raken kunnen de filtersystemen beschadigd raken en kan verontreinigde lucht worden gerecirculeerd, met extra gezondheidsrisico's tot gevolg. Onze stofafzuigsystemen voldoen uiteraard aan de ATEX-normen.

 

Hete Gassen

Gevaarlijke en/of hete gassen kunnen medewerkers verwonden, filtersystemen onklaar maken en verontreinigde lucht doen recirculeren, met de daarbij behorende gezondheidsrisico's. Onze apparatuur filtert het hete gas van de verbranding van afvalmateriaal en wint deze warmte om energie te besparen.

 

Las-, snijdampen en rook

Las-, snijdampen en rook vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid. De beste manier om blootstelling hieraan te voorkomen is de dampen rechtstreeks bij de bron op te vangen. Dit beschermt zowel de lasser als de overige werknemers.

 

Olienevel

Olienevel slaat overal in de ruimte neer en zorgt voor gladde vloeren en werkoppervlakten, vormt een rechtstreekse bedreiging voor de gezondheid van de medewerkers en onderbreekt de productie. Door een olienevelafzuigsysteem houdt u uw werkruimte schoon en draagt u bij aan de gezondheid van uw medewerkers.

 

Voertuiguitlaatgassen

Herhaaldelijk blootstaan aan lagere concentraties van gevaarlijke en kankerverwekkende uitlaatgassen kan op termijn enorme gevolgen hebben voor de gezondheid. Onderzoeken tonen aan dat medewerkers die blootstaan aan hogere concentraties dieseluitlaatgassen, een grotere kans hebben op het ontwikkelen van longkanker. Een goed afzuigsysteem is daarom essentieel voor uw bedrijf.

 

Onderhoud van uw ventilatie systeem

Omdat er vervuilde lucht wordt afgezogen zal uw ventilatiesysteem op termijn vervuild raken. Het onderhoud is belangrijk om gezondheidsrisico’s en onnodige slijtage van uw ventilatiesysteem te voorkomen. Tijdens het onderhoud controleren wij uw ventilatiesysteem en maken deze grondig schoon. Denkt u hierbij aan de essentiële schoonmaak van de filters en ventielen, professioneel onderhoud en reiniging van de motor, afzuigers, luchtkanalen en het afstellen van uw ventilatiesysteem. Bovendien kan (eventueel) geluidsoverlast daarmee ook worden tegengegaan. Daarom bieden wij u een onderhoudscontract voor uw ventilatiesysteem.

Logo installatiebedrijf Kuijpers

Ster(k) in Ventilatie

Over Kuijpers

Leveringsvoorwaarden

Contact

Google+ installatiebedrijf Kuijpers  Facebook installatiebedrijf Kuijpers

© Installatiebedrijf Kuijpers -- 2019