huisbrand

Brandbeveiliging

Brand veroorzaakt in Nederland jaarlijks een gigantisch schadebedrag (bijna een miljard euro). In enkele gevallen zijn er helaas ook nog eens slachtoffers te betreuren. Een bedrijf dat met brand te maken heeft gehad, is meestal voor een langere tijd uit de roulatie en heeft dus een serieuze omzetderving en een enkele keer moet zij zelfs voorgoed de deuren sluiten. Als er juiste brandbeveiliging en brandpreventiemaatregelen genomen waren had, achteraf gezien, de schade heel vaak voorkomen kunnen worden.

 

Hoewel de kans op brand aanzienlijk kleiner is dan de kans op inbraak, zijn de gevolgen van brand meestal veel ernstiger. Het is daarom zeker zinvol om aan het voorkomen en snel detecteren van brand in uw woonhuis of bedrijfspand extra aandacht te besteden. Bij een beginnende brand is het van cruciaal belang dat deze in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gesignaleerd. Hoe sneller kan worden begonnen met brandbestrijding, des te kleiner zal de gevolgschade zijn.

 

Brandalarmsysteem

Een brandveilig gebouw is er allereerst voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers. Een beveiligingssysteem kan bestaan uit een separate brandbeveiligingsinstallatie, maar ook een inbraakbeveiligingsinstallatie kan uitgebreid worden met diverse branddetectiemiddelen. Daarnaast stellen overheid en verzekeraars eisen op het gebied van brandveiligheid. Een van die eisen is, afhankelijk van het soort bedrijf en de grootte ervan, het hebben van een brandmeldinstallatie. Is een brandmeldinstallatie verplicht, dan is ook altijd een ontruimingsinstallatie vereist.

 

Een brandmeld- en ontruimingsinstallatie is een alarmsysteem om brand zo snel mogelijk op te sporen in een gebouw. Daardoor kunnen snel passende acties, zoals blussen en ontruiming, ondernomen worden. Zo blijft de schade beperkt. Een standaard installatie bestaat uit een brandmeldcentrale, rookmelders, handmelders, noodverlichting en sirenes. In ruimten met een verhoogd brandrisico zijn automatische brandmelders vaak verplicht. De installatie kan bij brand dan direct voor alarmering zorgen bij de brandweer, sirenes in werking stellen (waardoor alle aanwezigen worden gealarmeerd en het gebouw snel kunnen verlaten) en brandblussystemen activeren.Een goed advies op het gebied van brandveiligheid is essentieel. U kunt op ons rekenen voor het opstellen van het programma van eisen (PvE) tot en met installatie, onderhoud en keuringen van alle brandpreventie- en  brandbestrijdingsproducten.

 

Brandbeveiliging

brandhaspel brandalarm brandpreventie
Logo installatiebedrijf Kuijpers

Ster(k) in Beveiliging

Over Kuijpers

Leveringsvoorwaarden

Contact

Google+ installatiebedrijf Kuijpers  Facebook installatiebedrijf Kuijpers

© Installatiebedrijf Kuijpers -- 2019